ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

*ถ้าคุณพูดโกหกคำโตและพูดมันบ่อยพอ คนก็จะเชื่อมันเอง<ref>If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed</ref>
*การสู้กับศรัทธานั้นยากเย็นกว่าสู้กับความรู้เสมอ<ref>It is always more difficult to fight against faith than against knowledge.</ref>
*โกหกคำโต, พูดไปง่ายๆ, พูดไปเรื่อยๆ และสุดท้ายพวกเขาก็จะเชื่อมัน<ref>Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it.</ref>
{{คำพูด|โกหกคำโต, พูดไปง่ายๆ, พูดไปเรื่อยๆ และสุดท้ายพวกเขาก็จะเชื่อมัน<ref>Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it.</ref>}}
{{คำพูด|อุปสรรคมิได้มีไว้เพื่อให้ยอมจำนน แต่มีไว้เพื่อฝ่าฟันเท่านั้น<ref>Obstacles do not exist to be surrendered to, but only to be broken</ref>}}
5,599

การแก้ไข