ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

*ยิ่งคุณมีปณิธานสูงเท่าใด คุณก็ยิ่งเติบใหญ่ขึ้นเท่านั้น <ref>The higher you aspire the more you grow.</ref>
*ผู้ไม่รู้ประวัติศาสตร์ ก็เปรียบดั่งผู้ไม่มีหูไม่มีตา<ref>The man who has no sense of history, is like a man who has no ears or eyes.</ref>
*ปัจจัยประการแรกสุดสำหรับความสำเร็จก็คือ การใช้ความรุนแรงอย่างคงเส้นคงวาเป็นประจำสม่ำเสมอเรื่อยไป<ref>The very first essential for success is a perpetually constant and regular employment of violence.</ref>
{{คำพูด|ยิ่งคุณมีปณิธานสูงเท่าใด คุณก็ยิ่งเติบใหญ่ขึ้นเท่านั้น <ref> The higher you aspire the more you grow.</ref>}}
{{คำพูด|ผู้ไม่รู้ประวัติศาสตร์ ก็เปรียบดั่งผู้ไม่มีหูไม่มีตา<ref>The man who has no sense of history, is like a man who has no ears or eyes.</ref>}}
5,599

การแก้ไข