ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

*ปัจจัยประการแรกสุดสำหรับความสำเร็จก็คือ การใช้ความรุนแรงอย่างคงเส้นคงวาเป็นประจำสม่ำเสมอเรื่อยไป<ref>The very first essential for success is a perpetually constant and regular employment of violence.</ref>
*ยามที่คุณอยู่ในแสงสว่าง ทุกสิ่งจะตามติดคุณ แต่เมื่อคุณเข้าไปสู่ความมืด แม้แต่เงาของตัวเองก็มิอาจตามคุณ<ref>When You Are In The Light, Everything Follows You, But When You Enter Into The Dark, Even Your Own Shadow Doesn't Follow You.</ref>
*ถ้าคุณไม่ชอบกฎเกณฑ์...ก็แค่ปฏิบัติตามมัน...ปีนไปให้ถึงจุดยอด...แล้วเปลี่ยนกฎเกณฑ์<ref>If you dont like a Rule... Just Follow it.. Reach on the Top.. and Change the Rule</ref>
{{คำพูด|ยิ่งคุณมีปณิธานสูงเท่าใด คุณก็ยิ่งเติบใหญ่ขึ้นเท่านั้น <ref> The higher you aspire the more you grow.</ref>}}
{{คำพูด|ผู้ไม่รู้ประวัติศาสตร์ ก็เปรียบดั่งผู้ไม่มีหูไม่มีตา<ref>The man who has no sense of history, is like a man who has no ears or eyes.</ref>}}
5,599

การแก้ไข