ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

{{คำพูด|ปัจจัยประการแรกสุดสำหรับความสำเร็จก็คือ การใช้ความรุนแรงอย่างคงเส้นคงวาเป็นประจำสม่ำเสมอเรื่อยไป<ref>The very first essential for success is a perpetually constant and regular employment of violence.</ref>}}
{{คำพูด|ยามที่คุณอยู่ในแสงสว่าง ทุกสิ่งจะตามติดคุณ แต่เมื่อคุณเข้าไปสู่ความมืด แม้แต่เงาของตัวเองก็มิอาจตามคุณ<ref>When You Are In The Light, Everything Follows You, But When You Enter Into The Dark, Even Your Own Shadow Doesn't Follow You.</ref>}}
{{คำพูด|ถ้าคุณไม่ชอบกฎเกณฑ์...ก็แค่ปฏิบัติตามมัน...ปีนไปให้ถึงจุดยอด...แล้วเปลี่ยนกฎเกณฑ์<ref>If you dont like a Rule... Just Follow it.. Reach on the Top.. and Change the Rule</ref>}}
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
5,599

การแก้ไข