ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

*ถ้าคุณไม่ชอบกฎเกณฑ์...ก็แค่ปฏิบัติตามมัน...ปีนไปให้ถึงจุดยอด...แล้วเปลี่ยนกฎเกณฑ์<ref>If you dont like a Rule... Just Follow it.. Reach on the Top.. and Change the Rule</ref>
{{คำพูด|ผู้ไม่รู้ประวัติศาสตร์ ก็เปรียบดั่งผู้ไม่มีหูไม่มีตา<ref>The man who has no sense of history, is like a man who has no ears or eyes.</ref>}}
{{คำพูด|ปัจจัยประการแรกสุดสำหรับความสำเร็จก็คือ การใช้ความรุนแรงอย่างคงเส้นคงวาเป็นประจำสม่ำเสมอเรื่อยไป<ref>The very first essential for success is a perpetually constant and regular employment of violence.</ref>}}
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
5,599

การแก้ไข