ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==คำกล่าว==
{{คำพูด|สิ่งที่แตกต่างระหว่าง "มืออาชีพ" กับ "นักธุรกิจ"
คือเรื่อง "เงิน" นักธุรกิจจะยึดถือเรื่องจำนวนเงินเป็นหลัก
แต่มืออาชีพจะถือว่าแล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้
เงินมีข้อจำกัด ในขณะที่ "เงิน" ซื้อ "ปริมาณ"
มีสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือ "คุณภาพ"}}
{{คำพูด|ความจริง สำคัญกว่า ข้อเท็จจริง}}
 
* สิ่งที่แตกต่างระหว่าง "มืออาชีพ" กับ "นักธุรกิจ" คือเรื่อง "เงิน" นักธุรกิจจะยึดถือเรื่องจำนวนเงินเป็นหลัก แต่มืออาชีพจะถือว่าแล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้เงินมีข้อจำกัด ในขณะที่ "เงิน" ซื้อ "ปริมาณ" มีสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือ "คุณภาพ"
{{คำพูด|สิ่งประดับประดาภายนอก
* สิ่งประดับประดาภายนอกเป็นแค่เปลือก  ไม่ได้ทำให้ภายในสวยงามขึ้น เป็นแค่องค์ประกอบ ๆ หนึ่งบนโครงสร้างที่มันได้ตกแต่งเอาไว้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งก้อสร้าง หรือสวน โครงสร้างเป็น "เนื้อแท้" เป็น "ของจริง" ที่ทำให้สิ่ง ๆ นั้นสวยงาม
เป็นแค่เปลือก ไม่ได้ทำให้ภายในสวยงามขึ้น
{{คำพูด|* ความจริง สำคัญกว่า ข้อเท็จจริง}}
เป็นแค่องค์ประกอบ ๆ หนึ่งบนโครงสร้างที่มันได้ตกแต่งเอาไว้เท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งก้อสร้าง หรือสวน
โครงสร้างเป็น "เนื้อแท้" เป็น "ของจริง" ที่ทำให้สิ่ง ๆ นั้นสวยงาม}}
 
[[หมวดหมู่:สถาปนิก]]
4,756

การแก้ไข