ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิก เญิ้ต หั่ญ"

*
ป้ายระบุ: การแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
== คำสอน ==
*เราไม่ต้องกลัวความทุกข์ เพราะเราสามารถเผชิญหน้ากับมันได้ หากเธอพยายามวิ่งหนีความทุกข์ เธอจะไม่มีวันแปรเปลี่ยนมันได้เลย
*แท้จริงแล้ว สิ่งที่เธอกำลังวิ่งไล่ไขว่คว้านั้น ล้วนเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น ด้วยพลังแห่งสติ เธอจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้น
 
*เมื่อไรที่เราขาดความเคารพต่อกัน ความรักนั้นย่อมถูกทำลาย
แท้จริงแล้ว สิ่งที่เธอกำลังวิ่งไล่ไขว่คว้านั้น ล้วนเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น ด้วยพลังแห่งสติ เธอจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้น
*เราไม่จำเป็นต้องไปรังเกียจเงินทอง กามารมณ์ อำนาจและชื่อเสียง เพียงแต่มองอย่างลึกซึ้งให้ตระหนักรู้ว่า การวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เธอเป็นทุกข์ได้มาก
 
*ทุกคนรู้วิธีรินน้ำชา ทุกคนรู้วิธีดื่มชา แต่ใช่ว่าทุกคนจะรินน้ำชาและดื่มชาอย่างมีสติได้
เมื่อไรที่เราขาดความเคารพต่อกัน ความรักนั้นย่อมถูกทำลาย
*ในชีวิตของคนเรานั้นมีความเข้าใจผิด ความรุนแรง ความขัดแย้ง ความท้อแท้สิ้นหวัง แต่สิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสิ่งอนิจจัง จึงสามารถแปรเปลี่ยนได้เสมอ
 
*หากเราสูญเสียพลังแห่งสติ เรากำลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อขาดสติ เราหาและใช้เงินทองไปในทางที่เป็นโทษกับตัวเองและผู้อื่น เราใช้ชื่อเสียงในทางที่เป็นโทษ กับตัวเองและผู้อื่น เราใช้ความเข้มแข็งทางการทหารเพื่อทำลายตัวเองและผู้อื่น
เราไม่จำเป็นต้องไปรังเกียจเงินทอง กามารมณ์ อำนาจและชื่อเสียง เพียงแต่มองอย่างลึกซึ้งให้ตระหนักรู้ว่า การวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เธอเป็นทุกข์ได้มาก
*เธออาจขอให้คู่ชีวิต ลูก ๆ และเพื่อน ๆ ของเธอช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเธอ ในขณะที่เธอเองก็สามารถดูแลพวกเขาได้
 
*ถ้าเธอรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบาน เมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานก็จะปรากฏขึ้นในจิตรับรู้ ทำให้ห้องนั่งเล่นของเธอสวยงาม ถ้าเธอรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความ โกรธหรือความเกลียด นั่นจะทำให้ห้องนั่งเล่นของจิตใจเธอเป็นดั่งนรกสำหรับเธอและคนที่เธอรัก
ทุกคนรู้วิธีรินน้ำชา ทุกคนรู้วิธีดื่มชา แต่ใช่ว่าทุกคนจะรินน้ำชาและดื่มชาอย่างมีสติได้
*ศรัทธาคือหนทางที่จะนำเธอไปสู่ความเป็นอิสระ ความหลุดพ้น
 
*หากไม่มีความรักหรือแรงจูงใจอันลึกซึ้งที่จะดูแลความรักนั้น ไม่ว่าเธอจะร่ำรวยหรือมีอำนาจมากเพียงใด เธอก็ไม่อาจมีความสุขได้
ในชีวิตของคนเรานั้นมีความเข้าใจผิด ความรุนแรง ความขัดแย้ง ความท้อแท้สิ้นหวัง แต่สิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสิ่งอนิจจัง จึงสามารถแปรเปลี่ยนได้เสมอ
*หากเธอมองอย่างลึกซึ้ง เธอจะเห็นว่าคนที่วิ่งตามอำนาจนั้นเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวง เธอเริ่มเป็นทุกข์จากการไล่ไขว่คว้า เพราะผู้คนอีกมากมายก็ตะเกียกตะกายเพื่อสิ่งเดียวกัน
 
*สำหรับฉันแล้ว สิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าเป้าหมายทางธุรกิจนั้น จริง ๆ แล้วก็คือความรัก ถ้าเรากระหายอยากได้แต่อำนาจและชื่อเสียงเราคงไม่อาจมีความสุข
หากเราสูญเสียพลังแห่งสติ เรากำลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อขาดสติ เราหาและใช้เงินทองไปในทางที่เป็นโทษกับตัวเองและผู้อื่น เราใช้ชื่อเสียงในทางที่เป็นโทษ กับตัวเองและผู้อื่น เราใช้ความเข้มแข็งทางการทหารเพื่อทำลายตัวเองและผู้อื่น
 
เธออาจขอให้คู่ชีวิต ลูก ๆ และเพื่อน ๆ ของเธอช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเธอ ในขณะที่เธอเองก็สามารถดูแลพวกเขาได้
 
ถ้าเธอรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบาน เมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานก็จะปรากฏขึ้นในจิตรับรู้ ทำให้ห้องนั่งเล่นของเธอสวยงาม ถ้าเธอรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความ โกรธหรือความเกลียด นั่นจะทำให้ห้องนั่งเล่นของจิตใจเธอเป็นดั่งนรกสำหรับเธอและคนที่เธอรัก
 
ศรัทธาคือหนทางที่จะนำเธอไปสู่ความเป็นอิสระ ความหลุดพ้น
 
หากไม่มีความรักหรือแรงจูงใจอันลึกซึ้งที่จะดูแลความรักนั้น ไม่ว่าเธอจะร่ำรวยหรือมีอำนาจมากเพียงใด เธอก็ไม่อาจมีความสุขได้
 
หากเธอมองอย่างลึกซึ้ง เธอจะเห็นว่าคนที่วิ่งตามอำนาจนั้นเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวง เธอเริ่มเป็นทุกข์จากการไล่ไขว่คว้า เพราะผู้คนอีกมากมายก็ตะเกียกตะกายเพื่อสิ่งเดียวกัน
 
สำหรับฉันแล้ว สิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าเป้าหมายทางธุรกิจนั้น จริง ๆ แล้วก็คือความรัก ถ้าเรากระหายอยากได้แต่อำนาจและชื่อเสียงเราคงไม่อาจมีความสุข
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]
2

การแก้ไข