ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
คำกล่าวของ '''หลวงหาญสงครามไชย''' (แม่ทัพ ร. พัน ๒๘ น. นครสวรรค์ ผู้บัญชาการรบยึดเมืองปากลายคืนจากฝรั่งเศส) ที่มีต่อนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว) อุตรดิตถ์ ที่หลบหนีการเรียนเพื่ออาสาเข้าร่วมรบกับกองทัพไทยเข้ายึดฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศส ในกรณีพิพาทอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๘๓
 
----
 
อ้างอิง-
 
มณเฑียร ดีแท้. (2523). '''มรดกทางวัฒนธรรมของชาวอุตรดิตถ์'''. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ: วิเทศธุรกิจการพิมพ์. หน้า 50-51
ผู้ใช้นิรนาม