ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
แฟรงค์ ลอยด์ ไรต์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์: แก้เล็กน้อย เพื่อให้ลิงก์ถึงวิ...
โรบอต เพิ่ม: fi:Frank Lloyd Wright
แฟรงค์ ลอยด์ ไรต์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์: แก้เล็กน้อย เพื่อให้ลิงก์ถึงวิ...
(ไม่แตกต่าง)