ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทะไลลามะ องค์ที่สิบสี่"

องค์ที่สิบสี่
(เพิ่มหมวดหมู่:พระแล้ว ด้วยฮอทแคต)
(องค์ที่สิบสี่)
 
ตามประวัติศาสตร์ของทิเบต เชื่อว่าองค์ทะไลลามะเป็นอวตารในร่างมนุษย์ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และเมื่อองค์ทะไลลามะองค์หนึ่งสิ้นพระชนม์ไป จะกลับชาติมาประสูติใหม่เป็นองค์ทะไลลามะองค์ต่อไป โดยเรทิงรินโปเช ซึ่งเป็นพระสงฆ์ระดับรองลงมาจะเป็นผู้ใช้นิมิตสรรหาเด็กคนที่เชื่อว่าเป็นทะไลลามะกลับชาติมาเกิด
== องค์ทะไลลามะ พระองค์ที่ สิบสี่ ==
สมเด็จพระ เทนซิน เกียตโซ ([[ภาษาทิเบต]]: བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་; Bstan-'dzin Rgya-mtsho; [[ภาษาจีน]]: 第十四世达赖喇嘛; His Holiness the 14th Dalai Lama , 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 - ปัจจุบั) คือองค์ทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และเป็นผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำสูงสุดของชาวทิเบต ถึงแม้ว่าทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่ยินยอมก็ตาม พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งพุทธศาสนานิกายมหายาน พุทธศาสนาแบบทิเบตนิกายเกลุก
 
 
== คำคม ==
605

การแก้ไข