พีรกร โพธิ์ประเสริฐ

พีรกร โพธิ์ประเสริฐ (ชื่อเดิม : ชวนภ โพธิ์ประเสริฐ) (ชื่อเล่น : กัสเบล) ได้เซ็นสัญญากับ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

คำพูดแก้ไข

  มีหมาๆ ให้รัก ดีกว่ามีรักหมาๆ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข