พูดคุย:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

ชื่อสถานที่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นชื่อคำคมแล้วหรือครับ เห็นด้วยไหมครับว่าเราควรย้ายบางส่วนที่เป็นคำคมของคนเอาไปรวมกับหน้าคำคมโดยคน ๆ นั้นแทน -ไฟล์:AanonKK.avatar.jpg--AanonKK (พูดคุย) 15:19, 14 เมษายน 2555 (ICT)

กลับไปที่หน้า "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ"