ฟรังซัวส์ โนเอล บาเบอฟ

คำคมแก้ไข

  คนเราทุกคนเกิดมาโดยเสมอภาคกัน ส่วนความไม่เสมอภาคกันระหว่างบุคคลเท่าที่เป็นอยู่นี้ เนื่องมาจากกฎหมายอันป่าเถื่อนและไม่สมเหตุสมผล เนื่องมาจากการปล้นสะดมอย่างบัดซบที่สุด และการลอบทำร้ายที่ต่ำช้าที่สุด  
  พระผู้เป็นเจ้าให้สิทธิเสมอภาค ในการใช้สรรพสิ่งแก่ทุก ๆ คน ในสังคมที่แท้จริงนั้น ไม่สมควรมีการแบ่งแยกคนมีและคนจน  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข