ฟิเดล กัสโตร

คำคมแก้ไข

  ปฏิวัติโดยคนจน เพื่อคนจน  
  ข้าพเจ้าไม่เลิกล้มความตั้งใจปฏิวัติ ตราบใดที่แผ่นดินยังไม่กลบหน้า  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ