ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม

ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม (ชื่อเล่น แทค) เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ต.ศ. 1984 เป็นนักแสดง จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่และสายอาชีพจาก โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี เชียงใหม่ และระดับอุดมศึกษาจากนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำพูด

แก้ไข
  • “ผมเลือกพรรคนี้ครับ #ทรงพระสเลนเดอร์ ผมนิรักพระองค์เลย”[1]
  • ไหนๆๆพูดสิอาการตอนนี้ #ลุงจะบอกว่ากลับตัวก็ไม่ได้ไม่รู้จะเดินต่อไปยังไง #สนุกละงานนี้ #มันๆๆกันไป #ป๊อก9เจอป๊อก9ตอนนี้ดูตัวคุมละว่าใครใหญ่กว่า[2]

อ้างอิง

แก้ไข