มยูร วิเศษกุล

คำคมแก้ไข

  การเมืองคือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ทุกคน ต้องถือสิทธิเข้าร่วม  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ