คำคมแก้ไข

  ในสนามการเมืองก็เหมือนกับหลุมทราย เมื่อดูดเอาใครก็ลงไปแล้ว ก็ยากที่จะขึ้นได้  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ