มันโมหัน สิงห์

Manmohansinghindia.jpg

การให้คำสัมภาษณ์แก้ไข

  • รัฐบาลอินเดีย ติดตามพัฒนาการของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดในฐานะที่เป็นประเทศในเอเซีย รัฐบาลอินเดีย หวังว่า หลักการประชาธิปไตยจะยังคงอยู่ประเทศไทยต่อไปอย่างเข้มแข็ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ