คำคมแก้ไข

  ระบอบสมบัติคือปีศาจที่น่าชัังน่าชังที่สัุด สมบัติคือประตูสาธารณะซึ่งเปิดไว้สำหรับอาชญากรรมทั้งปวง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ