มารุต บุนนาค

คำคมแก้ไข

  ประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศได้มีวิธีรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนเสียก่อนที่จะเสนอร่างกฎหมายใดๆ สู่รัฐสภา หากว่าร่างกฎหมายนั้นเป็นเรื่องข้อผูกพันบุคคลส่วนใหญ่และอาจจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ