คำคมแก้ไข

  • “ขอแสดงความเสียใจกับข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ข่าวนี้ทำให้ผมนึกถึงเมืองไทยและเพื่อนชาวไทย”[1]

อ้างอิงแก้ไข