คำคมแก้ไข

  โลกเสมือนหนึ่งโต๊ะตัวใหญ่ บนโต๊ะมีอาหารสำหรับสนองความต้องการของมวลประชาชนมากมายซึ่งอาหารทั้งหมดย่อมเป็นของส่วนรวม เพราะว่าทุกคนก็หิวด้วยกันทั้งนั้น บางขณะก็อาจมีคนหิวด้วยกันทั้งนั้น บางขณะก็อาจมีคนหิวเพียงส่วนหนึ่ง เพราะว่าส่วนอื่น ๆ กินกันอิ่มแล้ว ใครก็ตาม ย่อมไม่ใช่ผู้ครอบครองมันโดยไม่มีขอบเขตและใครก็ตาม ย่อมไม่มีสิทธิที่จะคิดเช่นนั้นด้วย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ