มิตรภาพ เป็นความสัมพันธ์และความชอบซึ่งกันและกันระหว่างหลายคน มิตรภาพเป็นพันธะระหว่างบุคคลที่มีรูปแบบที่แข็งแรงกว่าการรวมกลุ่ม และอาจหมายถึงความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ ความนับถือ และความเสน่หาที่มีร่วมกัน

คำคม

แก้ไข
  • คนแปลกหน้าคือคนที่ไม่มีเพื่อน
  • มิตรของคุณมีสามคนและศัตรูของคุณมีสามคน มิตรของคุณคือ: มิตรของคุณ มิตรของมิตร และศัตรูของศัตรู และศัตรูของคุณก็คือ ศัตรูของคุณ ศัตรูของมิตร และมิตรของศัตรู
  • ข้าพเจ้าชอบเพื่อนที่มีจิตใจเป็นอิสระ เพราะพวกเขามักจะทำให้คุณเห็นปัญหาจากทุกมุม
    • เนลสัน แมนเดลา ว่าด้วยมิตรภาพ จากต้นฉบับอัตชีวประวัติของเขาที่ไม่ได้ตีพิมพ์ ซึ่งเขียนใน ค.ศ. 1975[3]

อ้างอิง

แก้ไข