มิตร สมานันท์

คำคมแก้ไข

  อนาคตของประชาชนนั้นรุ่งโรจน์ และประเสริฐยิ่ง ขอให้เรารวมพลังปฏิวัติให้เหนียวแน่นแกร่งกล้า  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ