มีเกลันเจโล

มีเกลันเจโล หรือชื่อเต็มว่า มีเกลันเจโล ดี โลโดวีโก บูโอนาร์โรตี ซีโมนี (อิตาลี: Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, 6 มีนาคม ค.ศ. 1475 - 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1564) เป็นจิตรกร สถาปนิก และประติมากรชื่อดัง ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)

Michelango Portrait by Volterra.jpg

คำคมแก้ไข

  The danger for most of us is not that our aim is too high

and we miss it, but that it is too low and we reach it.

 
อันตราย ส่วนใหญ่ของเรา

ไม่ใช่ว่า เราตั้งเป้าหมาย สูงเกินไป และ ทำไม่ได้ แต่เป็นการเป้าหมายที่ต่ำเกินไป และ เราทำได้