มีเดียวิกิ:Gadget-Blackskin

Blackskin: แก้ไขสกินเป็นพื้นหลังสีดำและตัวอักษรสีเขียว