มีเดียวิกิ:Gadget-botRollback

botRollback: ทำเครื่องหมายการย้อนรวดเดียวว่าเป็นการแก้ไขโดยบอต