CharInsert: เพิ่มแถบเครื่องมือใต้หน้าต่างแก้ไขสำหรับแทรกมาร์กอัพวิกิและอักขระพิเศษอย่างรวดเร็ว (รายงานปัญหา)