มีเดียวิกิ:Gadget-edittop

edittop: เพิ่มส่วนแก้ไขเฉพาะสำหรับแก้ไขย่อหน้าแรก