มีเดียวิกิ:Gadget-modernskin-thunks

รองรับความเข้ากันได้สำหรับสคริปต์ที่ได้ถูกทดสอบให้ใช้งานบนสกิน monobook ให้สามารถใช้งานได้บนสกินเบต้าใหม่ ซึ่งจำเป็นสำหรับสคริปต์จัดให้ เพื่อให้ทำงานได้บนสกินรูปแบบใหม่