มีเดียวิกิ:Titleblacklist

  1. This is a title blacklist. Titles and users that match a regular expression here cannot be created.
  2. Use "#" for comments.
  3. This is case insensitive by default
  4. ชื่อบทความที่สอดคล้องกับ regex ด้านล่างจะถูกห้ามสร้าง
  5. LTA - เด็กเข้าห้องน้ำ
  6. LTA - Rangsitpol family
  7. หากต้องการสร้างหน้าใหม่ในชื่อตามรายการด้านล่างนี้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
.*เเ.* # สระเอ+สระเอ
.*หัวเรื่องลิงก์.*
.*ค้นหา.*
.*วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล\/ชื่อผู้ใช้.*
.*วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง\/ชื่อผู้ใช้.*
.*วิกิคำคม:สภากาแฟ\.*
.*วิกิคำคม:ศาลาชุมชน\/อภิปราย\/หัวข้ออภิปราย.*
.*Insert text.*
.*ร้องเรียน.*
.*ใส่ชื่อหน้า.*
.*แปลคำศัพท์.*
.*แปลไทย.*
.*แปลอังกฤษ.*
.*แปลข่าว.*
.*แปลภาษา.*
.*แปลคำ.*
.*แปลศัพท์.*
.*โหลดโปรแกรม.*
.*แปลประโยค.*
.*โปรแกรมดิกชันนารี.*
.*โปรแกรมแปลศัพท์.*
.*โปรแกรมแปลคำ.*
.*เข้าโลก.*
.*ถูกที่สุด.*
.*อย่างไร.*
.*[คฆฅ]วย.*
.*เกรียน.*
.*เมิง.* 
.*สัส.* 
.*เสือก.*
.*เหี้ย.*
.*เหรี้ย.*
.*เฮี่ย.* 
.*เชี่ย.* 
.*อีดอก.*
.*เหยียบขี้.* 
.*\.\.\..*
.*ไอ้.*
.*ให้เช่า.*
.*ขรี้.*
.*เกาหลีเอานิ้วโป้ง.*
.*ตุ๊กควาย.*
.*55+\+.*
.*พิมภิรา.*มดารักษ์.*
.*แจ่ม.*พิมพิรา.*
.*มดารักษ์.*
.*อารยเทศ.*
.*(ก้ม|ถ้ำ|ถํ้า|แอบ)มองเด็ก(หญิง|ผู้หญิง).*
.*(ก้ม|ถ้ำ|ถํ้า|แอบ)มองเด็ก(หญิง|ผู้หญิง).*
.*ผู้ใหญ่ผู้ชาย.*
.*พาเด็ก(หญิง|ผู้หญิง)เข้าห้องน้ำ.*
.*เด็ก(หญิง|ผู้หญิง)นั่ง(ส้วม|ชักโครก).*
.*เด็ก(หญิง|ผู้หญิง)(ฉี่|เยี่ยว|ปัสสาวะ).*
.*(ที่|เข้า|ใน)(สุขา|ห้องน้ำ)ผู้ชาย.*
.*เด็ก(ผู้|)ชาย(อุจจาระ|ขี้|อึ).*
.*(ฐิฏา|ฐิติยา|สุขวิช).*รังสิตพล.*
.*(ฐิฏา|ฐิติยา|).*มานิตกุล.*
.*รังสิตพล.*
.*มานิตกุล.*
.*(Thita|Thitiya|Sukavich).*Rangsitpol.*
.*(Thita|Thitiya).*Manitkul.*
.*Rangsitpol.*
.*Manitkul.*