ม.6/2 ห้องครูวารี

วลีเด็ดแก้ไข

  มีครูผิดคิดจนครูตี...มีครูวารีตีก็ตี...ทนด้ายยย