ยศสินี ณ นคร (ชื่อเล่น: จ๋า) เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2521 เป็นบุตรของมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวชกับโยธิน ณ นคร เป็นผู้ผลิตละคร ในนาม เมกเกอร์ วาย กรุ๊ป (Maker Y) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  นักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และระดับอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คำคมแก้ไข

  จงเลือกแต่งงานกับคนที่เดินเข้ามาแล้วทำให้ห้องสว่างขึ้นสำหรับคุณ  
  ความสำเร็จไม่ได้ทำให้คุณมีความสุข ความสุขต่างหากที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ... อย่าเอาเงินเป็นที่ตั้งวัด  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ