ยอร์ช ซันนายาน่า

คำพูดแก้ไข

  • "ความก้าวหน้า นอกจากจะประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการรู้จักรักษาไว้ด้วย คนที่จำอดีตไม่ได้ คือ คนที่ถูกสาปให้ทำผิดพลาดซ้ำรอยประวัติศาสตร์"