ยอห์นแห่งไม้กางเขน

นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน (สเปน: San Juan de la Cruz; 24 มิถุนายน ค.ศ. 1542 – 14 ธันวาคม ค.ศ. 1591) เป็นบาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวสเปน ผู้ปฏิรูปคณะคาร์เมไลท์ จนก่อให้เกิดคณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า เป็นนักเขียนที่มีผลงานวรรณกรรมสำคัญด้านรหัสยะ ได้รับยกย่องให้เป็นนักปราชญ์แห่งคริสตจักร และเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์เทววิทยาเชิงรหัสยะ รหัสยิก และกวีชาวสเปน เป็นต้น

Johncross5.jpg

คำสอนแก้ไข

  พระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์เพราะยังสนใจอยากรู้ และจดจอกับสิ่งบนโลกนี้  


  จงยึดพระเจ้าเป็นเพื่อนชีวิตของท่าน เดินไปกับพระองค์เสมอ ท่านจะเรียนรู้ความรัก และท่านจะไม่ทำบาป ทุกสิ่งที่ท่านต้องทำจะนำความรุ่งเรืองมาสุ่ท่าน  


  พระประทานพระมหรรษทาน และความรักลงในวิญญาณตามสัตส่วนของน้ำใจ และความรักของเราต่อพระองค์  


  จิตใจของข้าพเจ้าเหี่ยงแห้ง เพราะขากการพักผ่อนและหาความสงบเงียบในพระเจ้า  


  ความรักย่อมตอบแทนด้วยความรัก  


  โอ้.. ความรักพระเจ้าอันแสนหวาน น้อยคนนักที่จะรู้จัก ใครที่พบแล้วพักผ่อนไปตลอดกาล  


  เมือท่านมีความทุกข์ จงรีบเข้าหาพระเจ้าด้วยความไว้วางใจทันที แล้วท่านจะได้รับแสงสว่างความรอบรู้ และจิตใจที่เข้มแข็งในพระองค์