ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

คำพูดแก้ไข

  ยุค คสช.มีวัฒนธรรมเรื่องกฎหมายเป็นของผู้มีอำนาจ ตีความบังคับใช้โดยผู้มีอำนาจ เพื่อผลประโยชน์ในการอยู่ต่อในอำนาจ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อันตราย เราจะต้องล้างวัฒนธรรมนี้ใหม่หลังหมดยุค คสช.  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ