ยูจีน สเลดจ์

คำพูดแก้ไข

  • ถ้าประเทศนี้มีคุณค่าเพียงพอ เราก็ต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อรักษาไว้

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ