โรเบิร์ต ฮุค (พ.ศ. 2178 – พ.ศ. 2246) นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องพบเซลล์ในจุกไม้คอร์ก

คำกล่าว

แก้ไข
  ความจริงเท่านั้นที่รู้  
โรเบิร์ต ฮุค