ระเบิดเถิดเทิง

คำคมแก้ไข

  • สุรามันขม ดื่มนมดีกว่า