รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

คำคมแก้ไข

  ในเมื่อประชาชนมีอำนาจในเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมเสรีภาพในการประกอบการนั้น ย่อมไม่เท่าเทียมกันด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการใช้อภิสิทธิ์และอิทธิพลทางการเมืองก็ยิ่งทำให้เสรีภาพในการปกครองบ้านเมือง ไม่ทัดเทียมกันมากขึ้น  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข