รัฐภูมิ โตคงทรัพย์

รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เป็นบุตรของนางโคมมนต์ ทองมั่ง กับนายเสริมศักดิ์ โตคงทรัพย์ จบการศึกษาระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนอำนวยพิทยา ระดับมัธยมจาก โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ และระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คำคมแก้ไข

  คนเราจะทำสำเร็จได้ ต้องรู้จักมองตัวเองและแก้ไข ในส่วนที่บกพร่อง อย่าทำตัวเป็นไม้บรรทัด ที่วัน ๆ คอยแต่ไปวัดคนนั้น คนนี้ จนลืมดูตัวเอง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข