ริชาร์ด ดอว์กินส์

ริชาร์ด ดอว์กินส์ นักวิทยาศาสตร์ด้านทฤษฎีวิวัฒนาการชาวอังกฤษ ที่มีชื่อเสียง แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

ริชาร์ด ดอว์กินส์ (2009)

คำพูด แก้ไข

  • เรายอมรับว่าเราเหมือนลิง แต่เราไม่ค่อยตระหนักว่าเราเป็นลิง[1]

อ้างอิง แก้ไข