ริชาร์ด นิกสัน

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ริชาร์ด มิลเฮาส์ นิกสัน (ภาษาอังกฤษ: Richard Milhous Nixon) (9 มกราคม พ.ศ. 2456 – 22 เมษายน พ.ศ. 2537) เกิดเมื่อวันที่ เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1913 เป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 36 ระหว่างปี พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2504 และเป็นประธานาธิบดีคนแรกและคนเดียวที่ลาออกจากตำแหน่ง สาเหตุที่ลาออกนั้นเกิดจากคดีวอเตอร์เกต

Nixon 30-0316a.jpg

คำคมแก้ไข

  เมื่อประธานธิบดีทำอะไรก็หมายความว่าสิ่งที่ผมทำก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร  
การให้คำสัมภาษณ์กับ David Frost
  ถ้าเราต้องการเสรีภาพ มันก็ต้องเป็นสันติภาพที่มีความเป็นธรรมบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน มากกว่าที่จะเป็นสันติภาพที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ต้องยอมแพ้หรือเผด็จการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง