คำคมแก้ไข

  รัฐบาลที่ดีที่สุดเป็นแขนขาของประชาชน รัฐบาลที่สองเป็นหูตาของประชาชน รัฐบาลลำดับที่สามเป็นสมองของประชาชนเสียเอง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ