วรินทร์ เลียววาริณ

วินทร์ เลียววาริณ (ชื่อเกิด สมชัย เลี้ยววาริณ) เกิดปี ค.ศ. 1956 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ค.ศ. 2013

คำคม แก้ไข

  • คนเราแก้อดีตไม่ได้ แต่อาจเปลี่ยนอนาคตได้