วอร์เรน บัฟเฟตต์

วอร์เร็น เอ็ดเวิร์ด บัฟเฟตต์ เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1930 ปัจจุบันเป็นนักลงทุน, นักธุรกิจชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงระดับโลก

บัฟเฟตต์ในปี ค.ศ. 2015

คำคม แก้ไข

  • "ถ้าคุณซื้อทุกอย่างที่ไม่มีประโยชน์ วันหนึ่งคุณต้องขายสิ่งที่มีประโยชน์"