วันชัย สอนศิริ

วันชัย สอนศิริ (เกิด 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954) เป็น สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทนายความ, นักพูด ผู้บรรยายเรื่องกฎหมายทั่วไปของสภาทนายความ มีชื่อเสียงมาจากการให้ความรู้ทางกฎหมาย ในวิทยุคลื่นร่วมด้วยช่วยกัน ต่อมาเป็นผู้จัดรายการเล่าข่าว จากข่าวหนังสือพิมพ์ โดยสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมาย และเรื่องขำขัน ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และยูบีซี โดยจัดรายการคู่กับ ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทั้งคู่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในชื่อ "สองทนาย" หรือ "ทนายคู่หู" ในรายการร่วมมือร่วมใจทางทีไอทีวีแต่ได้ออกมาในปี ค.ศ. 2007 หลังการเปลี่ยนโครงสร้างสถานีของไอทีวีเป็นทีไอทีวี

การประชุมรัฐสภาแก้ไข

1/2019แก้ไข

  • ทุกท่านทราบ เป็นอย่างดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากประชาชนที่ลงประชามติด้วยเสียงส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ในสภานี้เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเหมือนกันต่างกันที่มา และวิธีการเท่านั้น บางคนอาจจะมาจากเขตล้วน ๆ ไม่ได้มาจากบัญชีรายชื่อเลย
  • บางท่านอาจจะ มาจากบัญชีรายชื่อล้วน ๆ ไม่ได้มีเขตเลย บางท่าน บางพรรค อาจจะมาทั้งเขต และบัญชีรายชื่อ ทั้งหมดเป็นไปตามกติกาของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีประชามติ เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ ไม่ใช่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการแล้วเอาตามนี้ ส.ว. ก็เช่นกันท่านประธาน เพื่อจะได้ทำความเข้าใจ บางท่านมาจากการเลือกกันเองก่อน บางท่านมาจากการสรรหาก่อน แล้ว คสช. ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้มาคัดเลือกในที่สุด ถ้าจะมองว่าไม่ได้มาจากประชาชน ตั้งกันมาเอง มาเลือกกันเองอย่างที่บางท่านพูด แล้วก็มา เกาหลังกันเอง ขัดจริยธรรม ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ท่านประธานครับ ถ้า พลเอก ประยุทธ์ หัวหน้า คสช. เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญหรือให้พรรคพวกร่างแล้วตัดสินใจเอง ประกาศใช้เอง แล้วกำหนดเอง เอาวิธีการอย่างนี้เอง ผมว่าที่ท่านสมาชิกพูดมาทั้งหมดถูกต้องเลยครับ ไม่มีอะไรผิด แล้วผมจะไม่เถียงแม้แต่คำเดียวครับท่านประธาน แต่ท่านประธานก็ทราบ ท่านสมาชิกก็ทราบ ประชาชนก็ทราบว่านี่ไม่ใช่ครับ มีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แล้วในที่สุด ให้ประชาชนลงประชามติครับท่านประธาน นั่นแปลว่าประชาชนเขาเอาด้วยและเห็นด้วยกับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้มี ส.ส. แบบนี้ มีทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ แล้วก็ให้มี ส.ว. แบบนี้
  • ผมต้องชี้แจง ไม่อย่างนั้นผมเสียหายมากเลยว่าผมเป็นคนไม่รู้เรื่อง โตมาถึงระดับนี้ลงเลือกตั้ง ก็เลือกตั้งไม่ได้ คือผมว่าในระบอบ ประชาธิปไตยต้องหัดฟังคนอื่นบ้าง มนุษย์เราไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่กระทบกับตัวเองจริง ๆ แล้วผมเป็นผู้ใหญ่พอ ยิ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะพยายามระมัดระวังคำพูด ไม่ใช่เห็นว่าเป็น ประเด็นคนนั้นคนนี้แล้วผมเที่ยวไปกระแนะกระแหนเพื่อเกาะคนโน้นคนนี้ให้เป็นประเด็น เป็นกระแส ผมจะไม่ทำโดยเด็ดขาด เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า สิ่งที่พูดมาทั้งหมดกำลังจะอธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับ ส.ว. ซึ่งผมดำรงตำแหน่งตรงนี้
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจากประชาชนมากที่สุดครับ เมื่อรวมกับพรรคการเมืองที่สนับสนุน ผมลองนั่งดีดตัวเลขดูแล้ว เกือบ ๑๕ ล้านเสียงครับ มากกว่าอีกคนหนึ่งที่เสนอด้วย เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เลือกคนที่มาจาก ประชาชน และในการเลือกวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ไม่ได้เอาปืน ไม่ได้เอา ทหารมาจี้หัวให้เราเลือกเหมือนกับรัฐประหารครับ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธาน ว่า พลเอก ประยุทธ์มาจากประชาชนและตัวแทนของประชาชนกำลังจะเลือก[1]
  • คนที่มีคดีติดตัวท่านประธานก็คงทราบ จะเลื่อนตำแหน่ง จะขยับยศ ขยับอะไรนี่ ก็ยังยากลำบาก บางทีต้องให้ออกไว้ก่อนท่านประธาน ปรากฏว่าท่าน พลเอก ประยุทธ์ไม่มี คดีค้างอยู่ในโรงในศาลครับ แต่อีกคนหนึ่งมีคดีค้างอยู่ในโรงในศาล พูดถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเลย[2]
  • พลเอก ประยุทธ์มาตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนส่วนใหญ่ กำหนด ไม่ได้เป็นคนกำหนดเองว่าตัวเองจะต้องมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบ บุคคลทั้งสองแล้วท่านประธานครับ กล่าวได้เลยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์เหนือกว่า สร้างบ้านแปลงเมืองมามากกว่า ไม่มีประวัติในความไม่น่าไว้วางใจ ในความซื่อสัตย์สุจริตครับ ไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการซุกหุ้นครับ และไม่มีคดีความใด ๆ ของ พลเอก ประยุทธ์[1]
  • เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบ คุณสมบัติ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ความเหมาะสมกับ สถานการณ์ขณะนี้ ผมกราบเรียนท่านประธานเลยท่านสมาชิกทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้สามารถ ตัดสินใจได้เลยครับว่าจะเลือกใคร และใครเหมาะสมกว่า ซึ่งผมเห็นว่าจากสิ่งที่ผมกล่าวมา ทั้งมวลเหนือสิ่งอื่นใดเลยครับท่านประธาน ประชาชนเขาเลือกมาและประชาชนกำหนดมา นี่คือเรื่องยิ่งใหญ่กว่าทุกเรื่องครับ[1]
  • รู้จักกันมา รู้จักกำพืดกันดี ท่านประธาน รู้จักตั้งแต่หิ้วกระเป๋าตามใคร[3]

อ้างอิงแก้ไข