วิกิคำคม:การลบทันที

หน้านี้เป็นข้อเสนอสำหรับนโยบาย แนวปฏิบัติหรือกระบวนการของวิกิคำคม
ข้อเสนออาจยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาภายใต้การอภิปรายหรือกระบวนการในการสรุปความเห็นพ้องเพื่อนำมาใช้ การอ้างอิงหรือลิงก์มายังหน้านี้ไม่ควรระบุว่านี้คือ "นโยบาย"


การลบทันที

แก้ไข

มีบางข้อจำกัดหรือกรณีที่ผู้ดูแลระบบสามารถลบหน้าวิกิคำคม"ทันทีที่เห็น" ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบถึงหน้าดังกล่าวด้วยการเพิ่มป้ายการลบทันทีไปยังหน้าดังกล่าว ในการติดป้ายในบทความให้แก้ไขหน้าและเพิ่มหนึ่งในป้ายต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้า:

{{ลบ}}
{{ลบ|เหตุผล}}

ป้าย {{ลบ}} ในเบื้องต้นจะแสดงข้อความต่อไปนี้


การใช้แม่แบบ {{ลบ|เหตุผล}} ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเหตุผลว่าทำไมหน้าจึงเข้าเงื่อนไขสำหรับการลบทันทีและอาจช่วยเหลือการทำงานของผู้ดูแลระบบในหน้าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น {{ลบ|หน้ามีแต่สแปมโฆษณาเท่านั้น}} จะแสดงดังนี้


กรุณาอย่าทำหน้าว่าง เพราะจะทำให้ประเมินผลหน้าได้ยาก (ในกรณีหายาก เช่น เนื้อหาที่มีการหมิ่นประมาทชัดเจน การทำหน้าว่างอาจได้รับอนุญาตโดยกำหนดให้ผู้แก้ไขตรวจสอบประวัติหน้าเพื่อประเมินผล)