วิกิคำคม:มุมมองที่เป็นกลาง


วิกิคำคมมีนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง (NPOV) อย่างเข้มงวด ซึ่งโดยทั่วไประบุว่าภารกิจของมันคือการแจกจ่ายที่ดีที่สุด ไม่ใช่โดยการเสนอความเห็นหรือเบี่ยงเบนมุมมองเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่โดยพยายามนำเสนอคำอธิบายที่เป็นกลางและยุติธรรมของข้อเท็จจริง ซึ่งในจำนวนนั้นคือข้อเท็จจริงที่มีการตีความและมุมมองที่หลากหลาย (แน่นอนว่ามีข้อจำกัดในมุมมองที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง และนี่อาจเป็นพื้นที่ของความขัดแย้ง) นโยบายนี้มีอยู่ในโครงการวิกิมีเดียทั้งหมด

"มุมมองเป็นกลาง" ไม่ควรสับสนกับ "มุมมองที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติ" การเขียนในรูปแบบมุมมองที่เป็นกลางจำเป็นต้องตระหนักว่าแม้มุมมองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางหรือเป็นที่เคารพในวงกว้างก็ไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทั้งหมด

แม้ว่ามุมมองที่เป็นกลางจะเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเขียนบทความวิกิคำคม แต่ก็ยากที่จะบรรลุผลได้ในทันทีในฐานะนักเขียนคนเดียว ดังนั้น บางครั้งจึงถือเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้ (เช่นเดียวกับการเขียนวิกิโดยทั่วไป) โดยที่มุมมองของฝ่ายตรงข้ามประนีประนอมกับภาษา และการนำเสนอเพื่อสร้างคำอธิบายที่เป็นกลางที่ทุกคนยอมรับได้

นี่อาจถูกมองว่าเป็นระบบปฏิปักษ์ แต่หวังว่าจะเป็นระบบที่สุภาพ สิ่งหนึ่งคาดว่าจะใกล้เคียงกับมุมมองที่เป็นกลางให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และยินดีรับการปรับปรุงที่ผู้อื่นนำมาโดยเชื่อว่ามีเจตนาดี ความล้มเหลวของระบบอาจกลายเป็นสงครามแก้ไข ซึ่งฝ่ายต่าง ๆ สองฝ่ายหรือมากกว่านั้นได้เจาะเข้าไปและปฏิเสธที่จะประนีประนอม แทนที่จะย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงของกันและกันทันที

การวางหลักเกณฑ์ดั้งเดิมของมุมมองที่เป็นกลางแก้ไข

สารานุกรมวัตถุประสงค์ทั่วไปคือการรวบรวมความรู้สังเคราะห์ที่นำเสนอจากมุมมองที่เป็นกลาง การเขียนสารานุกรมควรหลีกเลี่ยงการแสดงจุดยืนใด ๆ นอกเหนือจากจุดยืนของมุมมองที่เป็นกลางเท่าที่ทำได้

มุมมองที่เป็นกลางพยายามนำเสนอความคิดและข้อเท็จจริงในลักษณะที่ทั้งผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามสามารถตกลงกันได้ แน่นอนว่าไม่สามารถตกลงกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แม้มีอุดมการณ์ในโลกที่จะไม่ยอมรับการนำเสนอใด ๆ นอกเหนือจากคำกล่าวที่มีพลังในมุมมองของตนเอง ซึ่งเราสามารถค้นหาประเภทของงานเขียนที่เหมาะกับคนที่มีเหตุผลเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันในประเด็นเฉพาะ

ตัวอย่างบางส่วนอาจช่วยในการขับรถกลับบ้านในประเด็นที่ฉันกำลังพยายามทำ:

  1. บทความสารานุกรมไม่ควรโต้แย้งว่าบรรษัทเป็นผู้ร้าย แม้ว่าผู้เขียนจะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นก็ตาม กลับควรนำเสนอข้อเท็จจริงที่ว่าบางคนเชื่อเช่นนั้น และเหตุผลของพวกเขาคืออะไร และควรนำเสนอสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดด้วย
  2. บทความสารานุกรมไม่ควรโต้แย้งว่าระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมเป็นระบบสังคมที่ดีที่สุด [...] ซึ่งควรนำเสนอข้อโต้แย้งของผู้สนับสนุนในมุมมองนั้น และข้อโต้แย้งของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองนั้น

ดูเพิ่มแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ