วิกิคำคม:สร้างบทความใหม่

การสร้างบทความใหม่ ในวิกิคำคม สามารถสร้างได้หลายแบบในวิธีใดวิธีหนึ่ง วิธีสร้างหลัก ๆ มีดังนี้

  1. สร้างต่อจากบทความเดิมโดยการกดที่ลิงก์สีแดงในบทความใด ๆ บทความใหม่จะถูกสร้างอัตโนมัติถ้ามีการบันทึกหลังจากนั้น ถ้าบทความนั้นไม่มีลิงก์สามารถสร้างลิงก์ใหม่ได้โดยการพิมพ์ [[ ]] คร่อมข้อความใด ๆ
  2. พิมพ์ชื่อที่ต้องการ หลังจากชื่อเว็บใน ช่อง URL ด้านบน http://th.wiktionary.org/wiki/ชื่อบทความที่ต้องการ และเลือก edit/แก้ไข เพื่อเขียนบทความนั้น (วิธีนี้ใช้ไม่ได้ใน Firefox)
  3. สร้างบทความจากคำสั่งด้านล่างนี้ โดยพิมพ์ชื่อบทความที่ต้องการ


ข้อดีของการสร้างบทความต่อจากบทความเดิม จะส่งผลให้บทความใหม่มีหัวข้อที่โยงเข้าหากันได้ง่าย